Update Noodhulp

Begin juli is er noodweer geweest in Gambia. Regen, heel veel regen. En héél véél wind. Omgewaaide bomen en telefoonpalen blokkeren wegen en hebben huizen ernstig beschadigd. De hevige wind zorgde sowieso voor heel veel schade aan de kwetsbare huizen. Vooral golfplaten-daken zijn weggewaaid, soms kilometers ver neergekomen. (Delen van) huizen zijn ingestort. Er is ontzettend veel schade. Er zijn ook slachtoffers te betreuren. 

We hebben inmiddels geïnventariseerd hoe groot de schade is bij de families van onze zestig sponsorkinderen. De eerste berichten en foto’s die we hebben ontvangen zien er niet goed uit en maken dat we voor het ergste vrezen. Door de omgewaaide telefoonpalen was telefonisch contact moeilijk, zodat het een paar dagen geduurd heeft voor we de getroffen gezinnen bereikt hebben.

Op de hulpvraag wordt spontaan gereageerd en heeft inmiddels een mooi bedrag opgeleverd, al kon daarmee niet alle schade hersteld worden. Onze hartelijke dank. Amadou heeft bekeken waar en wie onze hulp het meest nodig had. De reparaties zijn in volle gang.

Wilt u alsnog bijdragen, dan kan dat door een gift over te maken naar IBAN NL42 SNSB 0872 4709 46 ten name van Stichting 4Gambia onder vermelding van Noodhulp. Elk bedrag is welkom. We hebben de ANBI status, dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. 

Bij voorbaat hartelijk dank!