School in Batokunku


Eerste kennismaking

Batokunku is een dorp niet ver van de kust, net buiten het gebied waar de meeste toeristen verblijven. In maart 2012 worden we uitgenodigd om er de plaatselijke kleuterschool te bezoeken. Bij dat eerste bezoek maken we kennis met prachtige kleuters, in gehavende schooluniformen. Ze zitten allemaal bij elkaar in een klas; de driejarigen met de zesjarige en een enkele zevenjarige. De school in Batokunku kan wel wat hulp gebruiken.

Bedreiging

De slechte conditie van het golfplaten dak vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van deze kleine kleuterschool. Want hoewel de overheid kleuteronderwijs nauwelijks steunt, controleren ze wel de kwaliteit van de gebouwen. De vraag van de hoofdonderwijzeres of wij iets voor ze kunnen betekenen lijkt gerechtvaardigd en we besluiten ons er voor in te zetten.

Nog voordat het nieuwe dak op de school ligt, staan er al nieuwe speeltoestellen op het schoolplein. We deden een aanvraag hiervoor bij Stichting Gambia speelt mee (deze stichting is tegenwoordig niet meer actief) en die werd onmiddellijk gehonoreerd. Door middel van donaties van vrienden en zakelijke relaties volgt het nieuwe dak snel. Vanaf het voorjaar van 2013 kunnen de kleuters naar een veilige school om te leren en te spelen.

Verdere hulp

We zorgen in de jaren daarna voor nog veel meer ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor een veilige muur met een afsluitbare stalen poort om het schoolterrein. Kinderen kunnen nu niet meer zomaar de weg op rennen en ongenode bezoekers (mens en dier) hebben geen toegang meer. We laten het alfabet op die muur schilderen, waardoor kinderen spelenderwijs kunnen leren.

De letters staan ook aan de buitenkant op de muur en als kinderen samen met hun ouders langs de school lopen, laten ze trots horen wat ze al geleerd hebben. Een sponsor helpt ons bij de aanschaf van nieuwe schooluniformen. We brengen de school regelmatig een bezoek en we komen nooit met lege handen.

Leer- en spelmateriaal

We sturen dozen vol spel- en leermaterialen op die hier in Nederland overbodig geworden zijn, maar nog een prima tweede leven aankunnen. In Nederland is het heel gewoon om schoolboeken en schriften te hebben, maar in Gambia is aan heel veel gebrek. Soms delen we ook speelgoed uit, omdat we weten dat een kind – waar ook ter wereld – daar nou eenmaal blij van wordt.

Adviezen en meer

Twee jaar lang hebben we voor alle kleuters maandelijks het schoolgeld betaald. Dat kon omdat we hier eerder een prachtige donatie voor hebben gekregen vanuit de kerstcollecte van de Koningskerk in Rotterdam. De school had zodoende zekerheid van inkomsten. Ook kinderen waarvan de ouders het schoolgeld niet konden betalen werden toegelaten. De families van deze kleuters zijn hier natuurlijk ontzettend mee geholpen.

Verder geven we adviezen. Over een te vormen schoolcomité bijvoorbeeld en over schoolregels. Inmiddels merkt de lokale gemeenschap dat we het serieus menen. Er wordt actief meegedaan en meegedacht. Zo zien we het graag. De overheid is van dit alles onder de indruk en geeft toestemming voor een opwaardering van de school. Er mag nu ook les worden gegeven aan klas 1 en 2. Daar krijgen ze leerkrachten voor, door de overheid betaald. Helaas geeft diezelfde overheid er geen ruimte bij.

We gaan akkoord met een plan voor tijdelijke huisvesting, dat ook de goedkeuring krijgt van de overheid. Twee klaslokalen, gebouwd van golfplaten, op een betonnen vloer. Iedereen is er enthousiast over. Ook de afgevaardigde van het ministerie van onderwijs. Dus vinden wij het prima.

Resultaat

Als de noodlokalen af zijn, net op tijd voor het nieuwe schooljaar in 2015, komen we een kijkje nemen bij de vernieuwde school in Batokunku. We nemen als verrassing een vrachtwagen vol nieuwe schoolbankjes mee. In Gambia gemaakt, dus goed voor de lokale werkgelegenheid.

Nieuwe school

Mede door onze bemoeienis is er interesse ontstaan voor een nieuw te bouwen lagere school in Batokunku, waar kinderen tot en met de zesde klas (onze groep 8) naar toe kunnen. Dat kan niet op het huidige terrein van de kleuterschool, omdat daar niet voldoende ruimte is. Het dorpshoofd, de Alkalo, heeft een stuk land ter beschikking gesteld waar de school wel op gebouwd kan worden.

Voor een heel nieuw schoolgebouw is heel veel geld nodig, ruim € 100.000,-. Dat geld hebben we niet, maar we hebben wel contacten, zoals die met MRC Holland Foundation. Zij nemen het van ons over en bouwen in overleg met de overheid een nieuwe school, waarbij de salarissen van de leerkrachten betaald worden door de overheid. Momenteel zijn we op afstand betrokken bij de school. Dat is ook het doel van de stichting: helpen waar nodig is, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de lokale bevolking.

Laatste nieuws

Net als in Nederland zijn in Gambia de scholen in maart dichtgegaan vanwege het coronavirus. Ook de school in Batokunku was gesloten. De sluiting duurt veel langer dan bij ons. In oktober kunnen de leerlingen pas weer naar school, maar er zijn wel een paar voorwaarden waar de school eerst aan moet voldoen. Daarbij biedt Stichting 4Gambia hulp. Er zijn thermometers nodig, desinfecterende gels, en schoonmaakdoekjes. Ook krijgt elk kind een eigen beker om in de klas te gebruiken. Sommige dingen zijn niet in Gambia op voorraad, dus kopen we dat in Nederland. De andere dingen gaat Amadou kopen en op de school in Batokunku afleveren. Houd onze nieuwspagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Hulp

Behalve spullen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is er voor deze school op dit moment niet zoveel nodig. Nu de overheid de verantwoordelijkheid voor deze school heeft overgenomen, kunnen wij ons richten op scholen die nog wel hulp nodig hebben. Een school die op dit moment hulp nodig heeft, is die in Sare Wallom. Wil je ons daarbij helpen? Neem contact met ons op of doe een donatie. Wil je meer weten over onze andere projecten? Hier vind je een overzicht.