School in Sare Wallom


Sare Wallom
Sare Wallom

Sare Wallom ligt in de Upper River Region, ver landinwaarts, niet ver van de grens met Senegal. Het is een van de vele dorpjes rondom de middelgrote stad Basse, ook wel Basse Santa Su genoemd.

de weg naar Sare Wallom

De weg er naar toe is lang, een kleine 300 km. Sinds een groot deel van die weg een paar jaar geleden geasfalteerd is, kun je in een dag heen en weer. Voorheen was dat niet mogelijk vanwege de conditie van de weg. De rijsnelheid lag toen een stuk lager.

op weg naar Sare Wallom

Het weer is er anders dan aan de kust. Temperaturen lopen hoger op, vaak boven de 40 graden Celsius, met uitschieters richting de 50 graden in het regenseizoen. Veel inwoners trekken naar het westen, richting de kust, omdat daar nu eenmaal meer geld te verdienen is.

Lagere school

Stichting 4Gambia is gevraagd om de lagere school in Sare Wallom te helpen. We brengen daarom in februari 2020 de school een bezoek. We krijgen een rondleiding en spreken met de leerkrachten. Die wonen in het speciaal daarvoor bestemde bijgebouw net naast het terrein van de school. Er gaan ongeveer driehonderd kinderen uit de wijde omtrek naar deze school. Sommigen van hen moeten minstens een uur lopen om naar school te komen en dat uur ook weer terug naar huis.

We hebben al een paar dozen met lesmaterialen meegenomen. Daar is bijna standaard gebrek aan op de scholen. Van een sponsor uit Nederland kregen voor elk kind een T-shirt mee. Dat is in elk geval leuk binnenkomen.

Er is aan veel dingen gebrek. Naast lesmaterialen ontbreken er ook schoolbankjes. Het allergrootste probleem is echter de toegang tot schoon drinkwater. Omdat de school ver van de hoofdweg ligt, is er geen aansluiting op het drinkwaternetwerk. Daarom is men aangewezen op water uit een put. De school heeft een eigen waterput op het terrein, maar helaas is deze opgedroogd en daardoor onbruikbaar geworden. De dringende vraag van de school is eenvoudig: ‘Geef ons toegang tot schoon drinkwater.’ Om die vraag kunnen én willen we niet heen. We gaan onderzoeken wat we kunnen doen.

Schoolbankjes

Aan de vraag om schoolbankjes konden we al snel voldoen. Eerder hebben we die in Nederland al aangeboden gekregen en opgestuurd naar Gambia, in afwachting van een goede plek om ze naar toe te brengen. De keus was nu snel gemaakt. Ze gaan op transport naar Sare Wallom. Omdat voor Amadou de lange rit niet haalbaar is op dat moment, hebben we vervoer geregeld. Opvallend is de passende tekst op de bus die de schoolbankjes is gaan afleveren – Holland Tours. De school is blij met deze snelle actie van onze kant.

Toegang tot schoon drinkwater

Een oplossing voor de toegang tot schoon drinkwater is niet zomaar voorhanden. Er zijn een aantal opties die we samen met de school op dit moment aan het onderzoeken zijn. Natuurlijk heeft de men haast in Sare Wallom. Dat snappen wij heel goed. Want je zal elke dag maar kilometers moeten lopen voor een emmer water. Wij willen een weloverwogen beslissing nemen en dat kost tijd. Inmiddels is er een oplossing. Amadou gaat in mei naar Sare Wallom om een overeenkomst te tekenen. Er zal een borehole worden gemaakt. Verder komen er zonnepanelen om elektriciteit op te wekken, zodat het water opgepompt kan worden. Daarmee beschikken de school en de onderwijzers die daar wonen ook over elektriciteit.

Bezoek aan de school

Géke is in juni op bezoek geweest in Sare Wallom. Het was er weer mooi, met zingende kinderen langs de weg en heel veel speeches. We ontvingen een Letter of Appreciation, een brief waarin waardering wordt uitgesproken. We hadden cadeautjes mee voor de kinderen en voor de leerkrachten.

Maar we kwamen de borehole bekijken, de waterpomp die door middel van een méterslange pijp diep in de grond schoon drinkbaar water oppompt. Helaas was die er nog niet. Men was wel vol goede moed begonnen aan het boren in de grond, maar steeds stuitte men na een paar meter op een ondoordringbare rotslaag. De aannemer had veel materiaalschade. Maar hij wilde niet weten van opgeven en beloofde nog een poging te wagen op een andere plek. Wel zagen we de elektrische solar installatie in het blok waar de leraren verblijven. Blij liet men ons zien dat er nu licht kan branden in hun kamers, en dat ze een telefoon kunnen opladen. Als cadeau hadden wij ventilators meegenomen, want reken maar dat het warm is in het binnenland van Gambia. De aannemer die tóch aanwezig was heeft ze gelijk opgehangen. Wat een blijdschap.

Wij gingen terug zonder de borehole gezien te hebben, een teleurstelling, al wisten we dat niemand er wat aan kon doen. De aannemer hield woord. Er werd een andere plek gevonden, waar tot 18 meter diep zonder brokken geboord kon worden en dat bleek diep genoeg voor het oppompen van schoon water. Een mijlpaal! Maar het werk was nog niet klaar. Er moesten nog tanks geplaatst worden en zonnepanelen die de pomp in werking kon stellen.

Borehole

Begin augustus ging onze projectmanager Amadou polshoogte nemen. Hij was blij met wat hij zag. Alleen was het een van de zeldzame dagen in Gambia dat de zon niet scheen, en dus deed de pomp het niet. Maar het vertrouwen was er dus tekende hij samen met de hoofdmeester de overeenkomst waarmee de overhandiging aan de school en de bijbehorende afspraken zijn vastgelegd. Hij liet beloven dat op de eerstvolgende dag dat de zon zou schijnen wij foto’s en video’s zouden krijgen van een werkende borehole, dat zichtbaar is door stromend water uit de kraan. En die video hebben we dan ook gekregen. Prachtig om de beelden te zien van volwassen mannen die blij zijn als een kind bij het zien van stromende water uit de kraan. En zo is de klus geklaard. Als de kinderen na de vakantie terugkomen hoeft er niemand meer naar het verderop gelegen dorp te lopen om water te halen. En daar was het ons om te doen.

We konden dit project realiseren met geld uit de nalatenschap die ons een aantal jaren geleden ten deel viel. De overledene had een groot hart voor de kinderen van Gambia. Zou er een mooier doel denkbaar zijn dan kinderen, en volwassenen, de vreugde van schoon drinkwater te geven? Wij denken van niet.

Coronahulp

In Gambia zijn in maart 2020 de scholen gesloten vanwege het coronavirus. De scholen mogen in oktober weer open, maar moeten wel aan allerlei regels voldoen. We gaan de school in Sare Wallom helpen met de maatregelen, die voornamelijk met hygiëne te maken hebben. Op onze berichtenpagina lees je hier meer over.

Wil je meer weten over onze andere projecten? Hier vind je meer informatie. Voor een nieuwe watervoorziening zijn geld en middelen nodig. Wil je hier je steentje aan bijdragen? Doe een donatie of neem contact met ons op.