Financiën en beleid


Verantwoording

Stichting 4Gambia legt op deze pagina verantwoording af over de financiën en het beleid. Wij vinden het belangrijk dat sponsors en donateurs kunnen zien wat onze plannen zijn en hoe giften en donaties besteed worden. Je vindt de jaarrekeningen van de laatste vijf jaar en het beleidsplan hieronder. Hiermee voldoen we meteen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting 4Gambia kreeg al bij de oprichting in 2014 een ANBI status. Dat is fijn want daardoor zijn giften aan ons onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Nog belangrijker is dat je weet dat je gift altijd goed terecht komt. Wil je nog meer weten wat een ANBI inhoudt, kijk dan even op de website van de Belastingdienst.

Jaarrekeningen

In de jaarrekeningen wordt verantwoording afgelegd over de financiën van Stichting 4Gambia. Je kunt deze documenten van de laatste vijf jaar afzonderlijk inzien op een aparte pagina. We hebben in deze jaarrekeningen geprobeerd om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. Zijn er desondanks nog vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bekijk hier de jaarrekeningen.

Beleidsplan

Op 22 mei 2014 ging het particuliere initiatief 4Gambia over in Stichting 4Gambia. Alle activiteiten in Gambia werden rechtstreeks overgenomen. Nog steeds focust de stichting zich op onderwijs, gezondheidszorg, en sport. Aansluitend aan de oprichting van de stichting werd de ANBI-status aangevraagd en toegekend: het bewijs dat we een transparante organisatie zijn. Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is het maken van een beleidsplan. Lees hier ons beleidsplan.

Gegevens

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 60729953.

Het RSIN nummer (het nummer dat bij de ANBI status hoort) is: 854035709.