School in Kerr Ngornyan


Eerste kennismaking

De North Bank River Region, is een smalle strook land ten noorden van de rivier the Gambia. Het gebied is een van de armste gebieden van heel Afrika. In Kerr Ngornyan staat een school die wel wat hulp kan gebruiken. Om er te komen, moeten we de rivier oversteken.

Als we in februari 2014 voor het eerst in de buurt van de school komen, worden we, ogenschijnlijk in the middle of nowhere, langs de weg opgewacht door een groepje leerlingen. Ze lopen, marcherend over het rode zand, voor ons uit en even later worden we feestelijk onthaald bij de school. Want het feit dat iemand de moeite neemt om hun school te bezoeken is een feestje waard. En een boom. Ter ere van ons bezoek heeft de tuinman een jong mangoboompje klaar gezet die we later vandaag zelf mogen planten.

Schoolgebouw

Rijen rechtopstaande takkenbossen bakenen het schoolterrein af. Alleen geven die onvoldoende bescherming tegen loslopende wilde koeien die op school veel onrust en soms ongelukken veroorzaken. We nemen een kijkje in de verschillende klaslokalen, waar nieuwsgierige kinderogen ons aankijken. Een lokaal kan niet gebruikt worden. Het ingestorte dak heeft, letterlijk, een puinhoop veroorzaakt. Het gebouwtje even verderop, dat nog net niet op instorten staat, blijkt een schoolbibliotheek te zijn. Er staan twee boekenkasten met daarin een handjevol boeken. Er hangen kindertekeningen aan een lijntje, dat dwars door het lokaal gespannen is. Op het oude schoolbord, waar nauwelijks nog ‘zwart’ op zit, hangt een rooster met daarop welke klas op welk tijdstip in de bibliotheek mag zijn.

Schoolboeken

Natuurlijk zou men erg blij zijn als er stoelen of bankjes zouden staan waarop de kinderen kunnen zitten als ze een boek lezen. Men zou sowieso blij zijn met meer boeken waar kinderen en leerkrachten uit kunnen kiezen, maar die zijn er niet. Dus roeit men met de riemen die men heeft. Bij een later bezoek nemen we van alles mee. We overhandigen de meegebrachte spullen aan de hoofdonderwijzer. Materiaal om te rekenen. Om letters te leren. Om te spelen. Alles wat bij ons zo gewoon is.

Schoolmaaltijd

Géke vertelt: ‘Elke schooldag verwerken een aantal vrouwen de dagopbrengst van de tuin in een lunch voor alle ruim tweehonderd kinderen. Ik mag letterlijk een kijkje in de keuken nemen. Na het zien van de grote kookpotten op open vuur in een warme, donkere en rokerige ruimte, leidt dat onmiddellijk tot diep respect voor deze kookmoeders.’

Huidige situatie

Inmiddels groeit de mangoboom lekker door en werkt hard aan een schaduwrijke plek. De schoolbibliotheek is aangevuld met een heleboel nieuwe en tweedehands boeken en we hebben gezorgd voor een nieuw dak en nieuwe ramen en deuren. De school heeft, dankzij een gulle sponsor, een muur om het terrein. Daarmee is de lagere school van Kerr Ngornyan een veilige school geworden.

Momenteel heeft Stichting 4Gambia geen directe bemoeienis meer met de school. Hier geldt dat de lokale bevolking, samen met de overheid, haar eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. Een beetje hulp van buitenaf was nodig, maar nu kunnen ze het zelf weer.

Hulp

Deze school heeft onze hulp op dit moment niet nodig. Andere scholen in Gambia nog wel. Zo heeft de school in Sare Wallom een nieuwe watervoorziening nodig. Wil je ons daarbij helpen? Neem contact met ons op of doe een donatie. Bij Projecten vind je ook een overzicht van onze andere projecten.