Projecten


Onderwijs – Gezondheidszorg – Sport

Stichting 4Gambia richt zich sinds de oprichting in 2014 op de terreinen onderwijs, gezondheidszorg, en sport. We hebben enkele projecten opgezet om de lokale bevolking te ondersteunen. Een project is soms een afgerond geheel dat binnen een bepaalde tijd is voltooid, zoals een muur om een schoolterrein of de renovatie van een gebouw. Maar er zijn ook projecten voor de lange termijn. Belangrijk is wel dat de projecten aansluiten bij hetgeen door de lokale bevolking gevraagd wordt. Onze hulp is het noodzakelijke steuntje in de rug.

Onderwijs

‘Onderwijs is duur, totdat je het vergelijkt met de kosten van onwetendheid.’ – onbekend

De zin hierboven is een vertaling uit het Engels. De quote sluit goed aan bij het werk van Stichting 4Gambia. Wij zijn van mening dat onderwijs belangrijk is, ongeacht de kosten. Niet alleen geeft onderwijs meer kans op een baan. Met meer kennis ben je ook in staat om betere beslissingen te nemen. Het is daarom een belangrijke basis voor ontwikkeling.

Onderwijs is in Gambia niet gratis. Op de scholen die van de overheid zijn hoeft weliswaar in de regel geen schoolgeld betaald te worden, maar er zijn altijd kosten voor het kopen van onder andere schoolboeken, schooluniformen, een schooltas, schoenen, schriften, enzovoort. Op privéscholen moet wel schoolgeld betaald worden, maar daar zit vaak het boekengeld en een schooluniform bij in.

Bij onderwijs neemt het sponsorprogramma een aparte plaats in. Zolang er nog kinderen zijn die niet naar school kunnen, om welke reden dan ook, is het sponsorprogramma een lange termijn project. Door sponsors in Nederland kunnen een aantal kinderen in Gambia naar school, waardoor ze een grotere kans hebben op een betere toekomst. Elk kind verdient die kans.

We proberen ook op andere manieren bij onderwijs een steuntje in de rug te zijn. Zo heeft stichting 4Gambia  Batokunku Nursery School en Kerr Ngornyan Lower Basic School onder andere geholpen met het opknappen van gebouwen en ze voorzien van leermaterialen. Op dit moment zijn we aan het kijken wat we kunnen doen voor de lagere school in Sare Wallom.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is voor veel Gambianen nagenoeg onbereikbaar. Men heeft er simpelweg het geld niet voor. Veel mensen gaan daarom liever naar de medicijnman, omdat dat veel goedkoper is. Om diezelfde reden bevallen veel vrouwen thuis, vaak onder druk van de familie, zonder professionele begeleiding. Dat gaat vaak mis. In Gambia zijn de cijfers van babysterfte en het aantal vrouwen dat tijdens de bevalling overlijdt vele malen hoger dan in Nederland.

We helpen, de inmiddels gepensioneerde, verloskundige Marie Joof door haar regelmatig te voorzien van medische materialen en kraampakketten die we in Nederland inzamelen. Marie verspreidt die onder lokale vroedvrouwen in de wijde omgeving. Een nieuw project onder ons kopje gezondheidszorg is de kliniek in Sittanunku, waar het vervallen gebouw wordt opgeknapt. En soms zijn er individuele gevallen. Zo is het gehandicapte meisje Harr op ons pad gekomen, die met hulp van ons een traject in de medische zorg doorloopt.

Het is weliswaar geen project, maar we krijgen ook regelmatig brillen, verbandtrommels, en andere hulpmiddelen aangeboden. Ook die krijgen een bestemming via Stichting 4Gambia.

Sport

We hebben de focus tegenwoordig wat minder op sport gevestigd dan in het begin. Projecten in onderwijs en gezondheidszorg passen iets beter bij het doel van de stichting: op weg naar een betere toekomst. Binnen het brede scala dat sport omvat, hebben wij ons tot nu toe vooral bezig gehouden met voetbal. Dit is net als in Nederland populair bij een groot deel van de bevolking. Omdat sport naast leuk ook belangrijk is, blijft stichting 4Gambia nog wel betrokken. Al is het op een lager pitje.

Wil je ons helpen bij één van onze projecten, kijk dan eens bij Meehelpen.