Disclaimer


Aansprakelijkheid

Stichting 4Gambia vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website. Stichting 4Gambia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Stichting 4Gambia behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Inhoud

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur. De foto’s op deze site zijn eigendom van Stichting 4Gambia en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden. Foto’s waar mensen herkenbaar op staan, zijn gebruikt met toestemming van de desbetreffende persoon.

Links

Op deze website zijn links naar externen opgenomen. Stichting 4Gambia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de website van stichting 4Gambia is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.

E-mail

Stichting 4Gambia geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die je ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij je expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Als je onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij dat graag. Neem dan contact met ons op.